photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark trunk hål zoom


Ett stort hål i mitten av denna bark. En del av stammen är brända. Vissa växter av ormbunke växer på marken.