photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark trunk hål


Detta är en hålla stammen med ett hål inuti. Dagen är solig.