photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark trunk rep


Två höga träd kan ses inuti denna trädgård i Kina. Stammen av träden är dekorerad med lite brunt rep. Grönt gräs är på marken.