photo -> naturen -> trad -> bark ->

bark trunk trä


Barken av detta träd är alla delar i marker. Den torra marker har en färg från rött till brunt.