photo -> transporter -> bat -> bitt ->

bitt kedja hamnen hamnen


Detta är en liten bitt i Ligurien i Italien. The bitt är rostig. En kedja är runt bitt. Bettet är på en sten brygga. The bitt används för att parkera båtar och yachter.