photo -> transporter -> bat -> bitt ->

bitt kedja


The bitt finns inuti turist båt i Turkiet. En kedja är vidrör bitt. Båten är i mitten av havet. Havet är blått med vitt skum.