photo -> transporter -> bat -> bitt ->

bitt ringen


Detta är en grundläggande bitt. En järnring är säkrad till bryggan. The bitt belyses av solen. På marken finns det några stenblock. Ringen ser gammal.