photo -> naturen -> djur -> ekorre -> gra ekorren ->

djur ekorre gnagare Sciurus


This ekorre är smal, är svansen som omfattas av dess kropp.