photo -> naturen -> djur -> ekorre -> gra ekorren ->

djur ekorre östra grå gnagare


Pälsen av denna ekorre är borst.