photo -> naturen -> Land -> Jordbruk ->

jordbrukets område jordbruksmark


This Sky View visar en mark med åkrar och träd.