photo -> naturen -> Land -> Jordbruk ->

jordbrukets område kullar gröna


This odlade backen är grön och rik på träd.