photo -> naturen -> Land -> Jordbruk ->

jordbrukets område paket jordbruk panorama


Den odlade fält, sett från ett flygplan ser ut som elektriska kretsar.