photo -> naturen -> Land -> Jordbruk ->

jordbrukets område plöja jorden


En traktor roterar marken för nästa sådd.