Categories
photo categories Klienter vatten flygplan havet molntäcke solnedgång roses anläggningar träd teknik idrott Mat berg bil arkitektur fåglar fiskar djur insekter sign snö
photo -> konst -> Musik -> ringklocka ->

klockor arkitektur ljud


Detta är ett monument i Tokyo, Japan. Det finns en V-struktur som innehåller en del järn klockor. Enheten verkar vara en offentlig klocka. Några gula cirklar är närvarande.