photo -> Amerika -> luft visningar Amerika -> luft visningar mix America ->

luft för Grand Junction America panorama


Byn, upplyst av solen, är rik av odlade fält.