photo -> naturen -> anlaggningar -> araliaceae -> murgrona ->

murgröna matta


Detta är ett foto av ett hus som verkar vara täckt med en grön matta av murgröna.