photo -> konst -> skulptur -> stenskulptur ->

skulptur monster allegori


Detta skulpterat liknelse är ett monster med ett skrämmande ansikte.