photo -> transporter -> vagn ->

vagn trä omfattas